Podatek od penisu, Medycyna i zdrowie

Jaki palec, taki penis

Porównujemy długość palców wskazującego i serdecznego drugiego i czwartego.

podatek od penisu

Jeżeli są mniej więcej tej samej długości - gratulacje. Tacy mężczyźni mają statystycznie większe szanse na posiadanie długiego penisa niż ci, u których palce znacznie różnią się od siebie.

Wierni zapłacą podatek na Kościół. Bez tego nie będzie emerytur księży

Do eksperymentu zachęcili ochotników w wieku 20 lat i więcej przechodzących akurat operację urologiczną. Po uśpieniu naukowcy zmierzyli ich palce, a następnie długość członka.

podatek od penisu

Dla zainteresowanych - w stanie spoczynku od 4 do 12 cm średnio 7,7 cm. Rozciągnięte co zdaniem naukowców koreluje z długością członka we wzwodzie od 7,5 do 17 cm. Średnio 11,7 cm.

podatek od penisu

Okazało się, że im mniejsza różnica długości palców, tym większa szansa posiadania długiego penisa. Podatek od penisu to tłumaczą naukowcy?

podatek od penisu

Wpływem hormonów w życiu płodowym. Takie pomiary mają jednak wartość praktyczną, wykraczającą poza męskie przechwałki przy piwie.

podatek od penisu

Dla lekarza rzut oka na dłoń może dać pierwszą i dość nieprecyzyjną informacje o wpływie hormonów na pacjenta wiele lat wcześniej, jeszcze w łonie matki. To natomiast na przykład może sygnalizować podatność na choroby serca.

podatek od penisu

Zobacz też